Is acupunctuur pijnlijk?


Het inbrengen van een acupunctuurnaald voelt aan als een speldenprik. Het "Qi"-trekken, dat soms met in een bepaalde richting draaien van de naald verkregen wordt, kan soms een ervaring van een lichte pijn geven. Ook zijn een dof of uitstralend gevoel mogelijk.

Als de naalden zijn aangebracht behoren ze geen pijn meer te doen.


De naalden blijven ongeveer 20 minuten zitten, alvorens ze verwijderd worden. Bij kinderen is het korter, omdat de energiebewegingen heftiger zijn.

Heel kleine kinderen worden door mij vaak met laser behandeld.
Hoe lang duurt de behandeling en hoe vaak moet ik terugkomen?


Nadat bij heet eerste ondezoek de klachten zijn geformuleerd en een onderzoek naar energiestromen heeft plaatsgevonden, duurt een vervolg behandeling een half uur. Elke keer weer wordt het maken van de keuze voor het zetten van de naald(en) vooraf gegaan door het zogenaamde “polsvoelen”. Zoals een arts aan de pols voelt of en hoe vaak uw hart klopt, en of de hartslag regelmatig is,zo voel ik of er energie in het lichaam aanwezig is en of het zit op de plaatsen waar het aanwezig moet zijn.Als de naalden geplaatst zijn, zal ik de pols weer voelen om te controleren of het beoogde resultaat wordt bereikt.

Afhankelijk van de klachten zal ik met U gedurende een periode van 6 tot 8 wekenwekelijks een afspraak voor behandeling maken. Daarna ligt er meer tijd tussen de behandelingen.

Uitzonderingen bevestigen de regel: sommige klachten zullen na twee behandelingen verdwenen zijn; bij hardnekkige klachten blijft de behandelfrequentie langer 1 keer per week.
Wordt acupunctuur vergoed?


Als acupuncturist ben ik aangesloten bij de NVA, de Nederlandse Vereniging voor Acupuncturisten, die door de meeste verzekeringsmaatschappijen wordt erkend. De behandeling wordt daarom ook vaak -soms deels, en soms met een maximumbedrag per jaar of behandeling- vergoed.

Lees daarvoor goed uw polis door en neem bij twijfel contact op met uw verzekeringsmaatschappij